Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šī tiešsaistes veikala privātuma politika ir informatīva, kas nozīmē, ka tā nav saistību avots Pakalpojumu lietotājiem vai Interneta veikala klientiem.

1.2. Tiešsaistes veikalā savākto personas datu administratore ir Klaudia Wcisło, kura pārvalda uzņēmējdarbību ar nosaukumu Klaudia Wcisło Moi Mili, kas ir ierakstīta Polijas Republikas Centrālajā reģistrā un informācija par Polijas Republikas ekonomisko darbību un kuru glabā ekonomikas ministrs un kurai ir: uzņēmējdarbības vietas adrese un piegādes adrese: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Varšava, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-pasta adrese: moimili.info@gmail.com- turpmāk saukti par “administratoru” un vienlaikus būdami tiešsaistes veikala pakalpojumu sniedzējs un pārdevējs.

1.3. Pakalpojuma saņēmēja un klienta personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar 29 Augusta 1997 Personu datu aizsardzības likumu (Likuma 1997 Nr. 133 postenis 883, ar grozījumiem) (turpmāk: Likums par personas datu aizsardzību) un Likumu par pakalpojumu sniegšana, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 18 jūlijs 2002 (Likumu žurnāls 2002 Nr. 144, postenis 1204, ar grozījumiem).

1.4. Administrators īpaši rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka viņa apkopotie dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumu; savākti noteiktiem, likumīgiem mērķiem un nav pakļauti turpmākai apstrādei, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem; faktiski un pareizi attiecībā uz mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti un uzglabāti tādā veidā, kas ļauj identificēt personas, uz kurām tie attiecas, ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.

1.5. Visi vārdi, izteicieni un akronīmi, kas parādās šajā vietnē un sākas ar lielo burtu (piemēram, pārdevējs, tiešsaistes veikals, elektroniskais pakalpojums), ir jāsaprot saskaņā ar to definīciju, kas iekļauta tiešsaistes veikala noteikumos, kas pieejami tiešsaistes veikala vietnē.

2. DATU VĀKŠANAS UN DATU SAŅĒMĒJU MĒRĶIS UN DARBĪBAS JOMA

2.1. Katru reizi, kad administratora apstrādāto datu mērķis, apjoms un saņēmēji rodas no darbībām, kuras Pakalpojuma lietotājs vai klients veicis tiešsaistes veikalā. Piemēram, ja Klients, pasūtot pasūtījumu, izvēlas personīgo kolekciju kurjera vietā, tad viņa personas dati tiks apstrādāti pārdošanas līguma noslēgšanai un īstenošanai, bet pēc administratora pieprasījuma tie vairs nebūs pieejami pārvadātājam, kurš veic sūtījumu.

2.2. Iespējamie mērķi administratoram vākt Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu personas datus:
a) Pārdošanas līguma vai līguma par elektronisko pakalpojumu (piemēram, konta) sniegšanu noslēgšana un ieviešana.
b) Administratora pašu produktu vai pakalpojumu tiešais mārketings.
c) Iespējamie tiešsaistes veikala klientu personas datu saņēmēji:
- Gadījumā, ja klients izmanto tiešsaistes veikalu ar piegādes pa pastu vai ar kurjeru palīdzību, administrators pēc administratora pieprasījuma sniedz klienta apkopotos personas datus izvēlētajam pārvadātājam vai starpniekam, kurš veic sūtījumu.
- Gadījumā, ja Klients izmanto tiešsaistes veikalu ar elektroniskā maksājuma metodi vai norēķinu karti, administrators nodrošina klienta personas datus, kas savākti izvēlētajai organizācijai, kas tiešsaistes veikalā apkalpo iepriekš minētos maksājumus.

2.3. Administrators var apstrādāt šādus Pakalpojumu saņēmēju vai Klientu, izmantojot tiešsaistes veikalu, personas datus: vārds un uzvārds; e-pasta adrese; kontakttālruņa numurs; piegādes adrese (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pasta indekss, pilsēta, valsts), dzīvesvietas / uzņēmuma adrese / reģistrētā adrese (ja tā atšķiras no piegādes adreses). Pakalpojumu saņēmēju vai klientu gadījumā, kas nav patērētāji, administrators var papildus apstrādāt pakalpojuma saņēmēja vai klienta uzņēmuma nosaukumu un nodokļu identifikācijas numuru (NIP).

2.4. Iepriekš minētajā punktā minēto personas datu sniegšana var būt nepieciešama, lai noslēgtu un īstenotu pārdošanas līgumu vai līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu tiešsaistes veikalā. Katru reizi, kad līguma noslēgšanai nepieciešamo datu apjoms tiek norādīts iepriekš tiešsaistes veikala vietnē un tiešsaistes veikala noteikumos.

3. KOKI UN DARBĪBAS DATI

3.1. Sīkfaili ir maza teksta informācija teksta failu veidā, ko nosūta serveris un kas tiek saglabāts personas, kas apmeklē tiešsaistes veikala vietni, pusē (piemēram, datora, klēpjdatora cietajā diskā vai viedtālruņa atmiņas kartē - atkarībā no tā, kuru ierīci tā izmanto apmeklējot mūsu tiešsaistes veikalu). Cita starpā var atrast detalizētu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to izveides vēsturi šEIT: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administrators var apstrādāt sīkfailos ietvertos datus, ja lietotāji izmanto tiešsaistes veikalu šādiem mērķiem:
a) identificē Pakalpojuma lietotājus, kas ir pieteikušies tiešsaistes veikalā, un parāda, ka ir pieteikušies;
b) atcerēties produktus, kas pievienoti grozam, lai veiktu pasūtījumu;
c) datu atcerēšanās no aizpildītajām pasūtījumu veidlapām, aptaujas vai pieteikšanās dati tiešsaistes veikalā;
d) tiešsaistes veikala vietnes pielāgošana individuālām pakalpojumu saņēmēja vēlmēm (piemēram, krāsām, fonta lielumam, lappuses izkārtojumam) un tiešsaistes veikala lapu optimizēšana;
e) anonīmas statistikas uzturēšana, parādot, kā izmantot tiešsaistes veikala vietni.
f) pēc noklusējuma vairums tirgū pieejamo interneta pārlūku pieņem sīkdatņu saglabāšanu pēc noklusējuma. Ikvienam ir iespēja norādīt sīkdatņu lietošanas nosacījumus, izmantojot savus tīmekļa pārlūka iestatījumus. Tas nozīmē, ka jūs varat, piemēram, daļēji ierobežot (piemēram, īslaicīgi) vai pilnībā atspējot sīkdatņu saglabāšanas iespēju - pēdējā gadījumā tas tomēr var ietekmēt dažas tiešsaistes veikala funkcijas (piemēram, iespējams, ka pasūtījuma veidlapas cauri Pasūtījuma veidlapai var būt neiespējami, jo: par preču atcerēšanos grozā nākamo Pasūtījuma veikšanas darbību laikā).

3.3. Pārlūkprogrammas iestatījumi sīkfailu darbības jomā ir svarīgi no mūsu interneta veikala sīkdatņu izmantošanas viedokļa - saskaņā ar likumu šāda piekrišana var tikt izteikta arī tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos. Ja šādas piekrišanas nav, interneta pārlūka iestatījumi sīkdatņu jomā būtu attiecīgi jāmaina.

3.4 Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumu mainīšanu un to neatkarīgu dzēšanu populārākajās tīmekļa pārlūkprogrammās ir pieejama tīmekļa pārlūka palīdzības sadaļā.

3.5 administrators apstrādā arī anonimizētus operatīvos datus, kas saistīti ar tiešsaistes veikala izmantošanu (IP adrese, domēns), lai ģenerētu statistiku, kas noder tiešsaistes veikala administrēšanai. Šie dati ir apkopoti un anonīmi, t.i., tie nesatur funkcijas, kas identificē tiešsaistes veikala apmeklētājus. Šie dati netiek izpausti trešajām personām.

4. DATU APSTRĀDES PAMATS

4.1. Personas datu sniegšana, ko veic Pakalpojuma saņēmējs vai Klients, ir brīvprātīga, taču, nesniedzot tiešsaistes veikala vietnē norādītos personas datus un Interneta veikala nolikumu, kas nepieciešami pārdošanas līguma vai elektronisko pakalpojumu sniegšanas līguma noslēgšanai un ieviešanai, rodas nespēja noslēgt šo līgumu.

4. 2. Pakalpojuma saņēmēja vai klienta personas datu apstrādes pamats ir nepieciešamība izpildīt līgumu, kurā viņš ir puse, vai rīkoties pēc viņa pieprasījuma pirms tā noslēgšanas. Datu apstrādes gadījumā, kas paredzēta paša administratora produktu vai pakalpojumu tiešai tirdzniecībai, šādas apstrādes pamatā ir (1) Pakalpojuma saņēmēja vai klienta iepriekšēja piekrišana vai (2) administratora īstenoto juridiski pamatoto mērķu izpilde (saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma 23. Panta 4. Punktu). paša administratora produktu vai pakalpojumu tieša tirdzniecība tiek uzskatīta par likumīgu mērķi).

5. SAVU DATU KONTROLES, PIEEJAMĪBAS UN SATURA TIESĪBAS
UZLABOJUMI

5.1. Pakalpojuma saņēmējam vai klientam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot.

5.2. Katrai personai ir tiesības kontrolēt administratora datu kopā esošo datu apstrādi, kas attiecas uz viņiem, un jo īpaši tiesības: pieprasīt papildināt, atjaunināt, labot personas datus, uz laiku vai uz laiku apturēt to apstrādi vai noņemt tos, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, viltus vai ir savākti, pārkāpjot likumu, vai arī tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika savākti.

5.3. Ja Klients vai Klients dod piekrišanu datu apstrādei paša Administratora produktu vai pakalpojumu tiešai tirdzniecībai, piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā.

5.4. Ja administrators plāno apstrādāt vai apstrādāt pakalpojuma saņēmēja vai klienta datus paša administratora produktu vai pakalpojumu tiešās mārketinga nolūkos, datu subjektam ir arī tiesības (1) iesniegt rakstisku, motivētu pieprasījumu pārtraukt viņa datu apstrādi tās īpašās situācijas dēļ. vai (2) iebilst pret tā datu apstrādi.

5.5. Lai izmantotu iepriekšminētās tiesības, jūs varat sazināties ar administratoru, nosūtot atbilstošu ziņojumu rakstiski vai pa e-pastu uz administratora adresi, kas norādīta šīs privātuma politikas sākumā.

6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6.1. Interneta veikalā var būt saites uz citām vietnēm. Administrators mudina pēc pārejas uz citām vietnēm izlasīt tur noteikto privātuma politiku. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz šo tiešsaistes veikalu.

6.2. Administrators piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina apstrādāto personas datu aizsardzību, kas piemērota draudiem un aizsargāto datu kategorijām, un jo īpaši aizsargā datus pret atklāšanu nepilnvarotām personām, izņemšanu no nepilnvarotas personas, apstrādi, pārkāpjot piemērojamos likumus, un izmaiņas, pazaudēšanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu.

6.3. Administrators nodrošina šādus tehniskos pasākumus, lai novērstu nepiederošu personu elektroniski nosūtītu personas datu iegūšanu un modificēšanu:
a) Datu kopas aizsardzība pret neatļautu piekļuvi.
b) Piekļuve kontam tikai pēc individuālas pieteikšanās un paroles norādīšanas.